Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

J.P. Jacobsen: Samlede Værker 1 - 5

Udgivet af: Morten Borup

Gyldendal 1924-1929

Trykt bog

Danske Historikere fra Saxo til Kr. Erslev

Udgivet af: Ellen Jørgensen

Gyldendal 1923

Trykt bog

Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Stiftet 29. April 1911

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

2 . oplag

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1923

Trykt bog

Emil Aarestrups Samlede Skrifter 1 - 5

Udgivet af: Hans Brix og Palle Raunkjær

Henrik Koppels Forlag 1922-1925

Trykt bog

Steen Steensen Blichers Samlede Skrifter 1 - 33

Udgivet af: Jeppe Aakjær, Georg Christensen, Johannes Nørvig, H. Topsøe-Jensen og Henrik Ussing

Gyldendal 1920-1934

Trykt bog

Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade 1 - 5

Udgivet af: Eiler Nystrøm

Gyldendal 1920-1924

Trykt bog

Christian Falster: Lærdoms Lystgaard eller adskillige Discurser 1 - 3

Oversat af: Jørgen Olrik
Originalsprog: Latin

Gyldendal 1919-1920

Trykt bog

Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede 1 - 14

Udgivet af: J. P. Jacobsen, J. Olrik og R. Paulli

Gyldendal 1915-1936

Trykt bog

Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede 1 - 6

Udgivet af: Henrik Bertelsen

Gyldendal 1915-1929