Om ordbogen

Den Danske Ordbog er en stor ny ordbog i seks bind over det danske nutidssprog

Den Danske Ordbog udkom som trykt ordbog i seks bind 2003-2005. Ordbogen giver en grundig beskrivelse af det almindelige ordforråd i moderne dansk i perioden fra ca. 1950 frem til i dag og er således en efterfølger til den store Ordbog over det danske Sprog.

Den Danske Ordbog indeholder en lang række forskellige oplysninger om de enkelte opslagsord og henvender sig både til den professionelle og den utrænede bruger, hvad enten brugeren har dansk som modersmål, andetsprog eller fremmedsprog.

Den trykte ordbog blev finansieret af Kulturministeriet og Carlsbergfondet i fællesskab og udgivet på forlaget Gyldendal.

Den Danske Ordbog har siden 2009 desuden været tilgængelig som netordbog, hvor man kan læse mere om baggrunden og artiklernes opbygning. Gå til Den Danske Ordbog på nettet.