Finn Gredal Jensen

Seniorredaktør/projektleder

  • C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog
  • Henrik Pontoppidans store romaner

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: fgj@dsl.dk

Finn Gredal Jensen er cand.mag. i græsk og latin. Han er projektleder for den digitale udgave af Carl Berg: Græsk-Dansk Ordbog og seniorredaktør ved Videnskabshistorisk tekstportal og udgivelsen af Henrik Pontoppidans store romaner. Han er desuden medudgiver af Poul Martin Møllers Skrifter (pmm.dsl.dk) og medlem af redaktionsgruppen for H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave (Syddansk Universitet).

Tilknyttet DSL siden 1995 (som studentermedhjælper), fra 2008 fastansat som redaktør. I årene 1999-2008 medarbejder ved Søren Kierkegaards Skrifter.

Finn Gredal Jensen har bl.a. været tilknyttet følgende DSL-projekter:

 


Se publikationsliste.

Se medarbejdere