Finn Gredal Jensen

Seniorredaktør/projektleder

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: fgj@dsl.dk

Finn Gredal Jensen er cand.mag. i græsk og latin og seniorredaktør ved Videnskabshistorisk tekstportal og digitaliseringen af C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog. Han er desuden medudgiver af Poul Martin Møllers Skrifter (pmm.dsl.dk) og medlem af redaktionsgruppen for H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave (Syddansk Universitet).

Tilknyttet DSL siden 1995 (som studentermedhjælper), fra 2008 fastansat som redaktør. I årene 1999-2008 medarbejder ved Søren Kierkegaards Skrifter.

Finn Gredal Jensen har bl.a. været tilknyttet følgende DSL-projekter:

 


Se publikationsliste.

Se medarbejdere