Trykt bog

ANDERSEN
H.C. Andersens samlede værker 1 - 18

Hovedredaktør: Klaus P. Mortensen

Gyldendal 2003-2007

ISBN (samlet): 87-02-01991-4

ANDERSEN er den første samlede udgave af H.C. Andersens værker siden 1880, og den hidtil mest omfattende. Udgavens 18 bind breder hans store og mangfoldige forfatterskab ud: eventyr, historier, romaner, digte, blandinger, skuespil, rejseskildringer og selvbiografier. ANDERSEN formidler værkerne tekstkritisk efter førstetrykkene og er udstyret med indledninger og kommentarer. Og gennem udgaven løber en frise med digterens egne papirklip, tegninger og kollager. Værket udgives i seks flotte kassetter og hvert bind er illustreret med et fabelagtigt udvalg af tegninger, klip og kollager fra Andersens egen hånd.

Indholdsoversigt:

Bd. 1-3: Eventyr og Historier I-III. 2003.
I: Eventyr og Historier I, 1830-1850.
II: Eventyr og Historier II, 1852-1862.
III: Eventyr og Historier III, 1862-1873.

Bd. 4-6: Romaner I-III. 2004.
I: Improvisatoren (1835), O. T. (1836).
II: Kun en Spillemand (1837). De to Baronesser (1849).
III: »At være eller ikke være« (1857). Lykke-Peer (1870).

Bd. 7-9: Digte I-II og Blandinger. 2005.
I: Digte I, 1823-1839.
II: Digte II, 1840-1875.
Blandinger 1822-1875.

Bd. 10-13: Skuespil I-IV. 2005.
I: Skuespil I, 1822-1834.
II: Skuespil II, 1836-1842.
III: Skuespil III, 1844-1849.
IV: Skuespil IV, 1850-1876.

Bd. 14-15: Rejseskildringer I-II. 2006.
I: Rejseskildringer I, 1826-1842.
II: Rejseskildringer II, 1851-1872.

Bd. 16-18: Selvbiografier I-III. 2007.
I: Levnedsbog (1832), Mit eget Eventyr uden Digtning (1846).
II: Mit Livs Eventyr (1855).
III: Mit Livs Eventyr (1855) (fortsat). »Mit Livs Eventyr. Fortsat fra den anden April 1855 til den sjette December 1867« (1869). Tillæg 1874-1875.


Redaktør(er): Laurids Kristian Fahl, Gunilla Hermansson, Esther Kielberg, Jesper Gehlert Nielsen og Nicolas Reinecke-Wilkendorff
Under medvirken af: Finn Gredal Jensen
Tilsynsførende: Flemming Lundgreen-Nielsen og Finn Hauberg Mortensen

Udgivet med støtte af: Bikuben Fonden, H. C. Andersen 2005 og Kongeriget Danmark

ISBN: Bind 1-3: 87-02-01992-2
Bind 4-6: 87-02-01993-0
Bind 7-9: 87-02-01997-3
Bind 10-13: 87-02-01995-7
Bind 14-15: 87-02-01996-5
Bind 16-18: 978-87-02-01997-1

Omslagsillustration: Illustrationstilrettelægning af Grete Hvam

Emneord: Digte, Eventyr, H.C. Andersen, historier, Rejseskildring, Romaner, Selvbiografi, Skuespil

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.