Jørg Asmussen

Seniorredaktør

 • Ordnet.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 462
E-mail: ja@dsl.dk

cv [da] [en]

Interesseområder · Interest areas

 • Korpuslingvistik og leksikografi · Corpus linguistics and lexicography
  • Design, opbygning og udnyttelse af tekstkorpora · Design, compilation, and exploitation of text corpora

  • Sprogteknologistøttet leksikografi · Computational lexicography
  • Leksikalske data, digitale ordbøger, online-ordbøger · Lexical data, digital and online dictionaries


Projekter · Projects

 • Mere om mine aktuelle arbejdsopgaver · More details about my current work:  ja.dsl.dk
 • Afsluttede projekter · Finished projects
  • DK-CLARIN – Opbygning af et almensprogligt korpus m.m. (WP2) · Compilation of an LGP corpus of Danish
  • DanNet – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet · Development of a lexical-semantic wordnet of Danish
  • Digitalisering af Ordbog over det danske Sprog · Digitization of the Dictionary of the Danish Language, covering the period 1700-1950 in 28 + 5 vols.
  • Korpus 2000 · Reference corpus of Danish
  • Den Danske Ordbog · The Danish Dictionary – corpus based dictionary of contemporary Danish in 6 vols.


Software-udvikling · Software development

 • CoREST – Korpussøgesystem · Corpus Retrieval System implemented in Java FX (client) and Java+GlassFish (server), based on IMS Open Corpus Workbench (2015)
 • ePOS – Ordklassetagger · HMM-based POS tagger and lemmatizer implemented in Java (2012)
 • PyCOCS – Korpusserver · Python Corpus Server and Client based on IMS Open Corpus Workbench (2006-2008)
 • Korpus 2000's webinterface · web query interface of Korpus 2000 implemented in PHP and Perl (2002)
 • Konkordansværktøjet Semaskop · concordancer implemented in Borland Pascal (2001)
 • Ordbogsstyringsværktøjet Semafor · administration tool for managing the writing-process of The Danish Dictionary, DDO, implemented in Borland Pascal (1995-2000)


Foredrag og undervisning · Talks and teaching


Publikationer · Publications


Se publikationsliste.

Se medarbejdere