Jørg Asmussen

Seniorredaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: ja@dsl.dk

Interesseområder · Interest areas

 • Korpuslingvistik · Corpus linguistics ➞ Design, opbygning og udnyttelse af tekstkorpora · Design, compilation, and exploitation of text corpora
 • Leksikografi · Lexicography ➞ Leksikalske data, digitale ordbøger, online-ordbøger · Lexical data, digital and online dictionaries
 • Mere om mit arbejde  · More about my work ➞ ja.dsl.dk

Projekter · Projects

Igangværende · Current


Afsluttede · Finished

  • DK-CLARIN – Opbygning af et almensprogligt korpus m.m. (WP2) · Compilation of an LGP corpus of Danish
  • DanNet – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet · Development of a lexical-semantic wordnet of Danish
  • Digitalisering af Ordbog over det danske Sprog · Digitization of the Dictionary of the Danish Language, covering the period 1700-1950 in 28 + 5 vols.
  • Korpus 2000 · Reference corpus of Danish
  • Den Danske Ordbog · The Danish Dictionary – corpus based dictionary of contemporary Danish in 6 vols.

Mere  · More

 • Publikationer, software, sprogressourcer, foredrag · Publications, software, language resources, talks ➞ ja.dsl.dk

Se publikationsliste.

Se medarbejdere