Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

Den 21. februar præsenterer DSL's projekt Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang sine resultater for et indbudt publikum.

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Den 21. februar præsenterer DSL's projekt Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang sine resultater for et indbudt publikum.

Den 21. februar præsenterer DSL's projekt Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang sine resultater for et indbudt publikum.

Projektet startede i slutningen af 2017 og slutter i foråret 2022. Der er udviklet tre hjemmesider, som alle er tilgængelige fra og med den 21. februar:

  • Danske reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573 – salmer.dsl.dk
  • Salmemelodier. Danske reformationssalmer 1529-1573 – melodier.dsl.dk
  • Renæssanceordbog. Dansk sprog 1500-1700 – ordnet.dk/ren

På siderne findes omhyggeligt opmærkede tekster og melodier fra en af de mest skæbnesvangre perioder i Danmarks og Norges historie. Skiftet fra den katolske kirke til en luthersk statskirke ændrede hele samfundet – og den enkeltes liv – gennemgribende. Salmesangen var et af de stærkeste midler til at indprente befolkningen den rette tro: Søndag efter søndag har de sunget om synd og tilgivelse, om nød og nåde, om død og himmerig. Og ved deres fælles sang har de skabt grundlaget for en national bevidsthed – selv om melodierne var importeret og teksterne var oversat fra tysk. Samtidig levede traditionen fra middelalderen videre. Der blev stadig sunget latinske hymner til gregorianske melodier. For datiden var det vigtigt at bevare kontinuiteten sammen med det nye: Den lutherske statskirke var den gamle kirkes rette arvtager.

Teksterne er linket til den helt nye Renæssanceordbog. Ved et klik på et ord i teksten kan man se, hvordan det er forklaret i en lang række ordbøger over periodens sprog – og hvordan det har optrådt i tidligere og senere tider, helt til i dag.

Melodierne kan man lytte til, og man kan søge efter bestemte tonerækker i den store melodibase, der giver oplysninger om melodiernes oprindelse og historie.

salmer.dsl.dk ligger også de omfattende forskningsresultater, som projektet har frembragt med udgangspunkt i de digitale udgaver.

Og hele herligheden er frit tilgængelig. God fornøjelse!

Projektet er støttet af Carlsbergfondet og Velux Fonden.

Gå til nyhedsoversigt