Enestående billede af det middelalderlige Nordsjælland

13. juni 2013 udkommer Æbelholt Klosters Brevbog. Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbog en enestående kilde.

Enestående billede af det middelalderlige Nordsjælland

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

13. juni 2013 udkommer Æbelholt Klosters Brevbog. Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbog en enestående kilde.

13. juni 2013 udgiver Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Æbelholt Klosters Brevbog.

Æbelholt Kloster blev grundlagt af abbed Vilhelm i årene omkring 1175 efter en særlig gave fra biskop Absalon og udviklede sig i løbet af de næste århundreder til et af de største danske klostre. Foruden et mægtigt bygningskompleks vest for Hillerød med kirke, hospital og landbrugsbygninger ejede klostret store dele af det frugtbare vestlige Nordsjælland.

Omkring 1450 besluttede klostret at samle de dokumenter, der kunne bevise klostrets ejendomsret til klostergodset. De ældste stammede fra selve grundlæggelsen, men mange var kommet til i tidens løb, og håndskriftet kom til at indeholde 138 'breve' eller dokumenter på latin og middelalderdansk, som alle fortæller om klostrets ejerforhold, hvordan godset var kommet til klostret, og ikke mindst, hvad det årlige udbytte var.

Mange velhavende nordsjællændere skænkede gårde og jord til klostret og fik som modydelse læst sjælemesser 'til evig tid' for sig selv og deres familie i klosterkirken. Dokumenterne giver derfor et helt unikt billede af det middelalderlige Nordsjælland med navne på dets indbyggere, byer og gårde, værdien af jorden og mange andre oplysninger, som kun brevbogen har gemt for eftertiden.

Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbogen enestående kilde. Bogen udgives hermed for første gang i sin helhed og med originaltekst og nudansk oversættelse side om side. Desuden giver indledningen en grundig indføring i klostrets og håndskriftets historie, og en række registre gør det let at finde rundt i de mange navne og steder. Bogen er rigt illustreret med billeder af håndskriftet og af Æbelholt Kloster, som det ser ud efter de omfattende arkæologiske udgravninger.

Udgaven er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Folkemuseet i Hillerød.

Æbelholt Klosters BrevbogÆbelholt Klosters Brevbog
Udgivet af Finn Erik Kramer, Ivan Boserup, Bent Christensen,
Bent Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen og Susanne Vogt
ISBN978-87-7533-022-5
Antal sider: 593
Vejl. pris: 350 kr.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet i kommission hos Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsen markeres lørdag den 15. juni kl. 15.00 ved en reception i forbindelse med Æbelholt Klostermarked, Æbelholt Klosterruin, Æbelholt 4, 3400 Hillerød.

Højopløste illustrationer fra bogens side 12 og 13 kan hentes på http://dsl.dk/nyhedsarkiv/aebelholt-klosters-brevbog_illustrationer

Gå til nyhedsoversigt