Lasse Kjældgaard fratræder som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Lasse Horne Kjældgaard fratræder ved udgangen af januar 2015 sin stilling som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for at tiltræde som professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet.

Lasse Kjældgaard fratræder som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Lasse Horne Kjældgaard fratræder ved udgangen af januar 2015 sin stilling som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for at tiltræde som professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet.

Lasse Horne Kjældgaard fratræder ved udgangen af januar 2015 sin stilling som direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for at tiltræde som professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet. Han tiltrådte stillingen som direktør i 2011 og har især arbejdet på at konsolidere og udvikle Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale ressourcer inden for sprog, litteratur og historie. Blandt andet har han kæmpet for at fastholde Kulturministeriets medfinansiering af det digitale ordbogsværk ordnet.dk, som dagligt besøges af over 80.000 brugere, og har sikret finansiering af en ny udgave af Ludvig Holbergs skrifter i udvalg, der vil blive udarbejdet og udgivet i de kommende år.

 

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Selskabet beskæftiger ca. 30 videnskabelige medarbejdere og en væsentligt større kreds af medlemmer, som fører tilsyn med udgivelserne og udgør selskabets øverste myndighed. Selskabet blev stiftet i 1911 og modtager støtte fra Kulturministeriet, Carlsbergfondet og en række andre fonde.

Læs mere på www.dsl.dk.

 

Kontakt

Gorm Tortzen, bestyrelsesformand, gorm.tortzen@gmail.com, tlf.: 50 57 55 64

Lasse Horne Kjældgaard, direktør, lhk@dsl.dk, tlf.: 27 12 18 42

Gå til nyhedsoversigt