Tilsyn med Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelser

Til alle Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelser er der knyttet et tilsyn.

Til alle Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelser er der knyttet et tilsyn, som skal
sikre, at arbejdet lever op til de nødvendige krav om kvalitet. De tilsynsførende fungerer
som fagfællebedømmere og har derudover som opgave at være i dialog med udgiverne og
at stå til rådighed med vejledning og faglig assistance.