Trykt bog

Bøger - Planer - Mennesker

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

C. A. Reitzel 1986

ISBN: 87-7421-491-8

Vejl. pris: 50,00 kr.

Liste over publikation 1-150, 1911-1986. Bibliorafi over publikation 108-150, 1971-1986. Publikation 151-167, under udarbejdelse eller forberedelse. Liste over medlemmer 1911-1986. Ledelse og administration 1961-1986. Register udarbejdet af Merete K. Jørgensen.

Under medvirken af: Merete Jørgensen

Sidetal: 67


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.