Trykt bog

Schack Staffeldt: Samlede digte 1 - 3

Udgivet af: Henrik Blicher

C. A. Reitzel 2001

ISBN: 87-7876-235-9

En tidssvarende udgivelse af Schack Staffeldts samlede lyriske forfatterskab er indlysende relevant. Det er sidst udgivet i 1843 af F. L. Liebenberg i to bind, men i en kronologisk, intern tilblivelsesorden, som er svær at dokumentere, især da Staffeldt i kappestriden med Oehlenschläger tilbagedaterer en stor del af digtene. Hertil kommer, at Liebenberg i en række tilfælde, hvor Staffeldt rettede sine langt tidligere trykte digte fra tidsskrifter og nytårsgaver, gengav de langt senere, håndskriftlige versioner, som yderligere blev bearbejdet af udgiveren i klassicerende og pædagogisk retning. I den nu foreliggende udgivelse ved Henrik Blicher lægges trykketidspunkterne til grund for reetableringen af forfatterskabet, sådan som det måtte have taget sig ud for den datidige læser. De utrykte digte udgør en selvstændig gruppe organiseret efter udgivelsestidspunktet. Den nutidige læser hjælpes samtidig af en kommentardel med udgivelsesrealia, ordforklaringer m.m. samt en efterskrift.

Tilsynsførende: Johnny Kondrup og Flemming Lundgreen-Nielsen

Udgivet med støtte af: DSL's arv efter Jørgen Finn Møller, Københavns Universitet og Statens Humanistiske Forskningsråd

Omslagsillustration: Omslagsfoto: "Årets gang" af Maj-Britt Boa
Sidetal: 1350

Emneord: Digte, Romantikken, Schack Staffeldt

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.