Trykt bog

Henrik Pontoppidan: Det forjættede Land 1 - 2

[ Inkl. cd-rom ]

Udgivet af: Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild

Gyldendal 1997

ISBN: 87-00-29472-1

Dette første af Henrik Pontoppidans tre store romaner fortæller om den idealistiske præst Emanuel Hansteds møde med den danske virkelighed og dennes religiøse og nationale spændinger i sidste halvdel af det nittende århundrede. Som ung kommer Hansted til et sjællandsk landsogn, fyldt af vidtløftige drømme om at leve i pagt med naturen og drage himlen ned på jorden; han får en menighed, gifter sig og stifter familie med en ung bondedatter fra sit sogn, men lægger sig siden ud med de religiøse sværmere og politiske manipulatorer, som tiden giver vind i sejlene. Romanen udkom første gang i tre bind, Muld, Det forjættede Land og Dommens Dag, 1891-95. Denne hidtil uoptrykte førsteudgave ligger til grund for denne tekstkritiske udgave, som er ledsaget af et kommentarbind indeholdende efterskrift, noter m.m. - og af en cd-rom med de fire senere udgaver, der indeholder Pontoppidans egne omarbejdelser.

Under medvirken af: Karsten Kynde
Tilsynsførende: Johnny Kondrup

Udgivet med støtte af: Velux Fonden

Originalens udgivelsesår: 1891-1895

Sidetal: 823

Emneord: 1800-tallet, Bondesamfund, Politik, Religion

Øvrige bemærkninger: CD-rommen indeholder, udover de tekster som er gengivet i den tilhørende bogudgave, andetoplagene af de to romaner Muld og Det forjættede Land sammen med 3., 4., og 5. udgave af étbindsudgaven.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.