Trykt bog

Danmarks gamle Ordsprog 1 - 8

Udgivet af: Iver Kjær og John Kousgård Sørensen

C. A. Reitzel 1977-

Danmarks gamle Ordsprog er den videnskabelige standardudgave af danske ordsprog. I sit anlæg adskiller den sig fra andre udgaver ved at lægge samlinger af ordsprog til grund for udgivelsen, hvor andre værker har valgt det enkelte ordsprog som udgangspunkt. I alt 27 samlinger fra perioden 1500-1700 udgives i bogform (i nytryk eller faksimile); det samlede antal ordsprog er ca. 33.000. Den valgte form giver forskeren mulighed for at undersøge de enkelte samlinger, men det betyder også, at et register bliver en uundværlig indgang til værket, hvis man fx vil se, hvordan et ordsprog har ændret sig gennem tiden. For at projektet kan afsluttes, mangler indledningen til bind III (Ribekredsens ordsprogssamlinger) og bind VIII (registre).

Indholdsoversigt:

I: 1-2: Peder Låle. (1979)
II: "Hans Thomissøns ordsprog" og Poul Enevoldsens Farrago. (1977)
III: Ribekredens ordsprogssamlinger (under udarbejdelse)
IV: Problemata et Proverbia moralia (1611 og 1624). Hans Christian Sthens Ordsprog (1988)
V: Daniel Matras' Proverbs. Firsproget udg. 1633 (1981).
VI: Småsamlinger fra 17. årh. (1980).
VII:1: Peder Syv: Danske Ordsproge I. 1682 (1983).
VII:2: Samme som VII:1. II. 1688 (1988).
Udgaven omfatter alle trykte og utrykte danske ordsprogssamlinger fra perioden 1500-1700, dvs. fra Peder Låle til Peder Syv.
Bind VIII: registerbind planlægges. Fås kun i subskription.


Redaktør(er): Niels Werner Frederiksen, Erik Petersen og Simon Skovgaard Boeck
Tilsynsførende: Kristian Hald og Aage Hansen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Statens Humanistiske Forskningsråd

Originalens udgivelsesår: 1500-1700

ISBN: Bind I:1: 87-7421-206-0
Bind I:2: 87-7421-207-9
Bind II: 87-87504-54-5
Bind IV: 87-7421-257-5
Bind V: 87-7421-239-7
Bind VI: 87-7421-240-0
Bind VII:1: 87-7421-350-4
Bind VII:2: 87-7421-351-2
Bind VII:1-2 (samlet): 87-7421-352-0

Sidetal: 2850

Emneord: 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, Ordsprog, Sprog

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.