Trykt bog

Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630 1 - 7

Udgivet af: H. Grüner-Nielsen

Gyldendal 1912-1931

Mens den danske middelalderlige folkevise har været genstand for såvel danske som udenlandske forskeres indgående undersøgelse og drøftelse og har været udgivet i større og mindre omfang, så har den righoldige litteratur- og kulturhistorisk interessante visedigtning fra det 16. og 17. århundrede henligget omtrent upåagtet. Indgående behandlet er kun salmedigtningen og reformationstidens religiøst-politiske viser.
Det rådes der nu bod på med denne udgivelse, der rummer mange fine viser fra tiden 1530-1630. Se også det fotografiske genoptryk af Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630 (1978-79).

Tilsynsførende: Johannes Brøndum-Nielsen, Jørgen Glahder, R. Paulli og Carl S. Petersen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, G. A. Hagemann og Undervisningsministeriet

Emneord: Adelsviser, Flyveblade, Visedigtning, Viser

Øvrige bemærkninger: Ordsamling og sproghistorisk oversigt ved Marius Kristensen. Udgivelsen er tilegnet Carlsbergfondets Direktion.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.