Trykt bog

Niels Stensens korrespondance i dansk oversættelse 1 - 2

Udgivet af: Harriet Merete Hansen
Oversat af: Marianne Alenius, Ernst Dittmer, Kaspar Kallan, Lars Boje Mortensen og Povl Skårup

C. A. Reitzel 1987

ISBN (samlet): 87-7421-513-2

En efterladt, ufuldført oversættelse af Niels Stensens femsprogede korrespondance ved Karen Plovgaard er nu fuldført og suppleret ved samarbejde mellem en række specialister. Brevene giver direkte og dybe indblik både i det naturvidenskabeligt banebrydende genis og den asketiske biskops tilværelse og horisont.

Udgivet med støtte af: Aarhus Universitets Forskningsfond, Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat, Augustinus Fonden, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Direktør Ib Henriksens Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Fonden til Fædrelandets vel, Hafnia-Haand i Haands Fond, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Knud Højgaards Fond, Kong Christian Xs Fond, Kong Frederiks og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Nykredits Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: Bind 1: 87-7421-509-4
Bind 2: 87-7421-511-6

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Sidetal: 800

Emneord: Brevveksling, Naturvidenskab, Niels Stensen, Religion

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.