Trykt bog

Kjøbenhavns flyvende Post 1 - 4

Udgivet af: J. L. Heiberg
Efterskrift ved: Uffe Andreasen

F otografisk optryk

C. A. Reitzel 1980-1984

ISBN: 87-7421-267-2

Kjøbenhavns Flyvende Post rager højt op over tidens øvrige litterære blade og tidsskirfter på flere områder: anmeldelser, debatindlæg og videnskabelige afhandlinger, fortrinsvis om æstetik og kritik. Bladet satte sig høje mål og stillede store krav til andre og sig selv. Til 'Flyvepostens' fortjenester hører bl.a. lanceringen af den nye forfattergeneration spændende fra H.C. Andersen over Carl Bagger, Chr. Winther, Henrik Hertz og Fr. Paludan-Müller til Søren Kierkegaard. Ikke at forglemme Heiberg selv og Thomasine Gyllembourg, hvis Hverdagshistorier tydeligst markerer tidsskriftets retning mod virkelighedsskildringer, bort fra romantikken.

Indholdsoversigt:

Bind 1: Forord (1981)
Bind 2: Aargang 1828 (1981)
Bind 3: Aargang 1830 (1982)
Bind 4: Interimsblade nr. 1-135, 1834-1837. Efterskrift; Personregister med pseudonymliste (1984)

Under medvirken af: Merete Jørgensen og Marie Louise Krog-Meyer

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Simon Spies Fonden

Originalens udgivelsesår: 1827-1837

Emneord: Historie, Kultur, Kulturkritik, Litteratur, Litteraturkritik, Tidsskrift

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.