Trykt bog

Christ. Frid. Wadskiær: Udvalgte Danske Vers

Udgivet af: Hans Brix og Anker Jensen

Gyldendal 1915

Indholdsoversigt:

Indledning.
En liden Samling af Udvalde Vers. 1743.
Præludium for Sang-Klokkerne. 1741.
Poëtisk Skiemt. 1742.
Jydernes Forsvar og Berømmelse. 1742.
Enkernes Prærogativer frem for Jomfruerne. 1743.
Reflexioner over den bekiendte Tale-Maade: At lade sig befrie. 1743.
Den færdige Apothecker. 1743.
Jomfruernes Prærogativer frem for Enkerne. 1743.
Erindring af det ældre Danske Guld-Horn. 1744.
Rønne-Træets Gratulation til Linde-Træet. 1745.
Frue Karen Fogh. 1747.
Poëtiske Reflexioner. 1747.
Fortegnelse over Wadskiærs vig­tigste arbejder.
Efterskrift.


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.