Trykt bog

En Ræffue Bog
Herman Weigeres Oversættelse af Reinke de Vos 1 - 2

Udgivet af: Niels Møller

Gyldendal 1915-1923

Indholdsoversigt:

Bind I (1915): En Ræffue Bog. 1555.
Bind 2 (1923): Tekstkritik. - Varianter. - Bibliografi. - Kommentar. - Historisk oversigt over rævedigtningen. - Tillæg: 12 blade af Weige­res original-ms. (Nyfund 1919). - Ordbog. - Sproghistorisk oversigt.

Tilsynsførende: Georg Christensen og Anker Jensen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet

Øvrige bemærkninger: Ordbog af Kr. Sandfeld.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.