Trykt bog

Svensk-dansk Ordbog

Hovedredaktør: Kjeld Kristensen

Politiken 2010

ISBN: 978-87-567-9361-2

Vejl. pris: 299,00 kr.

Svensk-Dansk Ordbog er en stor og helt nyudviklet ordbog – det perfekte redskab for oversættere, kommunikationsfolk og andre, der i dagligdagen har brug for en præcis forståelse af svensk. Svensk-Dansk Ordbog indeholder 48.500 opslagsord og dækker det moderne svenske ordforråd, de almindeligste fagudtryk, forkortelser samt dagligsprog og slang. Ordbogen indeholder derudover: 13.000 faste udtryk, 30.000 eksempler på ordenes betydning og brug, 13.500 udtaler i lydskrift, 12.000 synonymer og beslægtede ord 7.000 afledninger og sammensætninger. Svensk-Dansk Ordbog er dermed den mest dækkende ordbog på markedet af sin art. Som en særlig hjælp indeholder Svensk-Dansk Ordbog mere end 1000 sprogbokse, der oplyser om lumske ligheder mellem svensk og dansk, dvs. svenske ord, der ligner danske, men ikke betyder det samme som på dansk. Et eksempel er det svenske ord pussig, der ikke betyder pudsig, men oppustet eller fed i ansigtet. Ordbogen oplyser, hvad pudsig så hedder på svensk, nemlig lustig.


Redaktør(er): Else Bojsen og Pernille Folkmann
Under medvirken af: Lisa Christensen, Anne Duekilde, Mikael Reuter, Ulf Teleman og Liisa Theilgaard
Tilsynsførende: Henrik Andersson og Bente Holmberg

Udarbejdet med støtte af: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordisk Kulturfond og Nordisk Ministerråd

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og JP/Politikens Forlagshus A/S

Overtræk/omslag: Olga Bramsen
Sidetal: 1187


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.