Trykt bog

Johannes Ewald: Herr Panthakaks Historie · Levnet og Meeninger

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Johnny Kondrup

Borgen 1988

ISBN: 87-418-8487-6

Johannes Ewald (1743-1781) er ikke blot hovedskikkelsen i dansk litteratur mellem rationalisme og romantik, men også en af de betydeligste forfattere i vor erindringslitteratur. I sin efterladte, fragmentariske selvbiografi Levnet og Meeninger beskriver han sin ulykkelige forelskelse i pigen Arendse, sit forsøg på at blive soldat i Den preussiske Syvårskrig og sin tilblivelse som digter. Selvbiografien udgives her sammen med et andet, lidt tidligere fragment: Herr Panthakaks Historie, 1771. I dette udkast til en filosofisk roman, som er skrevet i dialog med Voltaires berømte Candide, undersøger Ewald det 18. århundredes rationalistiske verdensforklaring – og overskrider dens grænser.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Erik Dal, Jørgen Hunosøe, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Mette Winge

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Overtræk/omslag: Stig Brøgger


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.