Trykt bog

Georg Brandes: Breve til Forældrene 1859-71 1 - 3

Udgivet af: Morten Borup

C. A. Reitzel 1978

ISBN (samlet): 87-87504-93-6

I perioden disse breve dækker boede stort set hel familien Brandes under samme tag: faderen, moderen, to brødre og moderens ugifte halvsøster. Det er til denne kreds af mennesker Georg Brandes stiler sine breve under rejser i udlandet, især Frankrig og Italien. Breve til moderens anden halvsøster er også medtaget, da de indholdsmæssigt hører til i denne gruppe. Størstedelen af brevene er stilet til moderen, der var den der stod Georg Brandes nærmest, og det var også hende, der var flittigst til at skrive tilbage. Grænsen sattes ved 1871, fordi det var året, hvor Georg Brandes vendte tilbage til Danmark efter sin lange dannelsesrejse, få måneder før hans første universitetsforelæsning den 3. november 1871.

Indholdsoversigt:

Bind I: Forord. Breve 1859-70
Bind II: Breve 1871
Bind III: Indledning. Kommentar. Personregister

Tilsynsførende: Erik Dal og Torben Nielsen

Udgivet med støtte af: Statens Humanistiske Forskningsråd

ISBN: Bind 1: 87-504-62-6
Bind 2: 87-504-63-4
Bind 3: 87-504-63-2

Emneord: Breve, Dannelsesrejse, Frankrig, Italien

Øvrige bemærkninger: Se også Breve til Forældrene 1872-1904, udg. i 1994.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.