Trykt bog

Ludvig Holberg: Seks komedier

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Jens Kristian Andersen

Borgen 1994

ISBN: 87-21-00246-0

Bindet indeholder seks af Ludvig Holbergs (1684-1754) bedste og litteraturhistorisk mest interessante komedier: Jean de France; Jeppe paa Bierget; Ulysses von Ithacia; Erasmus Montanus; Don Ranudo de Colibrados og Den Stundesløse. Både karakter- og parodidramatikken er tilgodeset i udvalget, og for første gang i moderne tid er teksterne optrykt efter originaludgaverne fra 1723 ff., hvis sprogdragt er respekteret. Af hensyn til vor tids læser forsynes teksterne med en omfattende sproglig og real kommentar, der dog også bringer de vigtigste oplysninger, som professionelle litterater (fx. undervisere) behøver. Efterskriften indsætter komedierne i litteratur-, teater- og samfundshistoriske sammenhænge.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Lars Peter Rømhild

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet


Originalens udgivelsesår: 1723-1731

Overtræk/omslag: Stig Brøgger


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.