Trykt bog

Steen Steensen Blicher: Noveller

Danske Klassikere

Tekstudgivelse og noter: Esther Kielberg
Efterskrift ved: Henrik Ljungberg

Borgen 1991

ISBN: 87-418-6265-1

Med sin første egentlige novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, 1824, indstiftede St.St. Blicher (1782-1848) en dansk prosatradition. Den stramt komponerede og fortælleteknisk spændende historie om den livslystne med livsuduelige degnesøn Morten Vinge dannede ikke alene optakt til flere mesterlige noveller af Blicher selv, men har også afgørende inspireret store danske forfatterskaber helt op til vor egen tid. Han kunne lytte sig ind på mange forskellige fortælleres måde at skjule og afsløre på – og det er denne evne der udgør forbindelsen mellem de psykologisk-analytiske portrætter (fx Sildig Opvaagnen) og de simple men oprigtige fortælletyper i E Bindstouw, 1842. Blicher er samtidig med den danske romantiks guldalder, men hans socialpsykologiske indsigt og hans sans for den folkelige fortællings visdom placerer ham både før og efter hans egen tid. Hans rødder er i det 18. og hans betydning rækker langt ind i det 20. århundrede.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Erik Dal, Jørgen Hunosøe, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Mette Winge


Originalens udgivelsesår: 1824-1842

Overtræk/omslag: Stig Brøgger


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.