Trykt bog

Søren Kierkegaard: Frygt og Bæven · Sygdommen til Døden · Taler

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Lars Petersen

Borgen 1989

ISBN: 87-418-8835-9

Søren Kierkegaard (1813-1855) giver i Frygt og Bæven (1843) en lidenskabelig og medrivende fremstilling af en tro, der overskrider den vante verdens grænser og lader mennesket stå ansigt til ansigt med Gud. I Sygdommen til Døden (1849) fremstilles - gennem indtrængende psykologiske analyser af forskellige mennesketyper - fortvivlelse som den ofte ubevidste sygdom, der er den uundgåelige konsekvens af manglende tro på Gud. I denne udgave er de to værker ledsaget af de religiøse taler, som Kierkegaard selv lod dem ledsage af.

Under medvirken af: Merete Jørgensen
Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Erik Dal, Jørgen Hunosøe, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Erik Petersen

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet


Originalens udgivelsesår: 1843-1849

Overtræk/omslag: Stig Brøgger


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.