Trykt bog

Amalie Skram: Brevveksling med forlæggere

Udgivet af: Janet Garton

Udgivet i kommision hos Syddansk Universitetsforlag 2010

ISBN: 978-87-7533-006-5Gå til den elektroniske udgave af værket

Vejl. pris: 150,00 kr.

Amalie Skrams Brevveksling med forlæggere rummer knap 220 breve skrevet mellem Amalie Skram og syv forskellige forlæggere i Norden i perioden 1881-1905. Korrespondancerne berører hendes vægtigste udgivelser og belyser hendes vækst som forfatter fra den skandaleombruste debutroman, Constance Ring (1885), til det anerkendte sidste bind af Hellemyrsfolket, Mennesker (1905). Foruden at give et interessant indblik i værkernes tilblivelse og forfatterens arbejdsproces fortæller brevene om de vilkår, der herskede i det offentlige liv i 1880’erne og 90’erne – herunder ikke mindst for kvindelige forfattere. Man fornemmer, hvordan Amalie Skram, som kvinde, ofte følte det vanskeligt at sætte sig igennem i forhandlinger med forlag ene, ligesom man får indtryk af den indirekte censur, der blev udøvet, når forlæggerne anbefalede hende at nedtone krasse, realistiske passager i værkerne. – En censur, der i høj grad havde rod i tidens smag og holdning til, hvordan det fandtes passende for en dame at udtrykke sig. Endelig indeholder brevene et interessant biografisk materiale. Amalie Skram stod på nær venskabelig fod med flere af forlæggerne, og i brevene fremgår det tydeligt, hvordan hun særligt de sidste år kæmpede meget med sygdom, modløshed og en evigt tilbagevendende pengenød. Kun ganske få af brevene har været udgivet tidligere. I denne udgave er brevene ledsaget af en overordnet indledning, en værkoversigt og personregister samt kommentarer til hvert enkelt brev.


Redaktør(er): Camilla Zacho Larsen
Tilsynsførende: Per Dahl og Torben Nielsen

Udgivet med støtte af: Moth-Lunds Fond og The British Academy

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og udgiveren

Overtræk/omslag: Ida Balslev-Olesen


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.