Trykt bog

Viggo Hørup: Naar Samfundsordenen vakler

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Helge Scheuer Nielsen

Syddansk Universitetsforlag 2009

ISBN: 978-87-7533-004-1

Vejl. pris: 150,00 kr.

I de 10 år, Viggo Hørup skrev i Morgenbladet, og i de 16 år, han redigerede og skrev i Politiken, var han særdeles produktiv. Meget af det, han skrev, var naturligvis bestemt af øjeblikket og var led i den kulturelle og politiske kamp i tiden, men en god del af hans artikler er så almene og velskrevne, at de med rette kan regnes som et fornemt bidrag til nyere dansk prosa. Allerede Georg Brandes havde øje for disse kvaliteter: »Vi har for Øjeblikket i dansk Litteratur en ironisk Forfatter af Rang. Jeg mener Hørup, en udmærket Skribent, udadlelig Stilist, som vilde kunne gøre sig gældende selv i de største Samfund. Det vilde jo være barnagtigt at tro, at han i mindre Grad hører Litteraturen til, fordi han skriver i Spalter, ikke Bogsider«. Naar Samfundsordenen vakler fremstiller rigtig nok en Hørup, der skrev i spalter, men som her, i bogformen, får lov til at folde sig ud i et længere forløb, der på én gang viser bredden og enheden i materialet. Artiklerne viser således den skarpe politiske skribent og kommentator, men tegner også et billede af en mere ukendt og blid Hørup, essayisten og forfatteren. Dette udvalg ved Helge Scheuer Nielsen gengiver Hørups artikler fra Morgenbladet og Politiken kritisk efter avistrykkene; en række af artiklerne har ikke tidligere været udgivet i bogform.


Redaktør(er): Jesper Gehlert Nielsen
Tilsynsførende: Lars Peter Rømhild

Udgivet med støtte af: Politiken-Fonden

Overtræk/omslag: Ida Balslev-Olesen
Sidetal: 339


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.