Trykt bog

Vilhelm Andersen: Om at skrive den danske ånds historie
Ti artikler 1888-1951

Udgivet af: Per Dahl

Gyldendal 1985

ISBN: 87-00-93882-3

Vilh. Andersen levede 1864-1953 og var professor i dansk litteratur ved Københavns Universitet 1908-30. Hans videnskabelige produktions tyngdepunkter er de tre store bind om dansk litteratur 1700-1900 og værkerne om eftervirkningerne af Horats, Erasmus af Rotterdam og Goethe. Ved siden heraf nød han bred popularitet som foredragsholder og oplæser landet over og i radioen. Næsten alle afhandlinger i nærværende bog trykkes imidlertid for første gang.

Tilsynsførende: Mogens Brøndsted og Flemming Conrad

Udgivet med støtte af: Statens Humanistiske Forskningsråd

Omslagsillustration: Forsiden: Anonym tegning fra disputatsforsvaret i Politiken 1.11.1896 Bagsiden: Tegning af Hans Bendix fra Haavard Rostrups disputatsforsvar 9.1.1946 (Det Kgl. Biblioteks Billedsamling)


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.