Trykt bog

Anders Sørensen Vedel: Den danske Krønicke
Saxo-Oversættelse 1575

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Oversat af: Anders Sørensen Vedel

Gad 1967

Vejl. pris: 250,00 kr.

Med introduktion af Allan Karker

Udgivet med støtte af: Statens Almindelige Videnskabsfond

Øvrige bemærkninger: Se også Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs senere udgivelser af Saxos Danmarkshistorie.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.