Trykt bog

Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene 1 - 8

Udgivet af: Johannes Brøndum-Nielsen og Poul Johs. Jørgensen

Gyldendal 1933-1961

Indholdsoversigt:

Bd. 1,1: Skånske lov med indledning af Erik Kroman, udg. af Johs. Brøndum-Nielsen og Svend Aakjær.
Bd. 1, 2: Skånske lov: Anders Sunesøns parafrase, Skånske kirkelov m.m. Udg. af Svend Aakjær og Erik Kroman under medv. af Jørgen Olrik og Hans Ræder.
Bd. 2-4: Jyske lov, udg. af Peter Skautrup og Stig Iuul og Peter Jørgensen.
Tillæg til Bd. 4 (1961): Knud Mikkelsens glosser. Dansk text og Thords artikler, udg. af Erik Buus og Peter Jørgensen.
Bd. 5-6: Eriks sjællandske lov, udg. af Peter Skautrup, Mogens Lebech og Peter Jørgensen.
Bd. 7-8: Valdemars sjællandske lov, udg. af Erik Kroman.

Tilsynsførende: Louis L. Hammerich, Stig Iuul, Marius Kristensen, Erik Kroman og Peter Skautrup

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Undervisningsministeriet
Udarbejdet med støtte af: Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Det Finneske Legat


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.