Trykt bog

Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie 1 - 4

Gyldendal 1944-1968

Det danske Sprogs Historie I-IV er efterkrigstidens vægtige beskrivelse af det danske sprogs historie, og det er båret af forfatterens syn på sproget som en spejling af samfund og kultur. Værket suppleredes i 1970 af et stort registerbind.

Indholdsoversigt:

Bind 1 (1944): Fra Guldhornene til Jyske Lov
Bind 2 (1947): Fra Unionsbrevet til Danske Lov
Bind 3 (1953): Fra Holbergs Komedier til H. C. Andersens Eventyr
Bind 4 (1968): Fra J. P. Jacobsen til Johs. V. Jensen

Under medvirken af: Niels Åge Nielsen og Karl Martin Nielsen
Tilsynsførende: Aage Hansen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Undervisningsministeriet

Øvrige bemærkninger: Bind 1-3 blev i 1968 genudgivet i fotografisk optryk forud for udgivelsen af bind 4.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.