Trykt bog

Aage Hansen: Udtalen i moderne dansk

2 . oplag
F otografisk optryk

Gyldendal 1968

Dr. phil. Aage Hansen giver i sin bog den første samlede fremstilling af dansk rigssprogsudtale, med særligt henblik på den udvikling der sket i de sidste tider, på de variationer der stadig er levende, og de nyudviklinger der begynder at gøre sig gældende. Et meget omfattende ordregister sætter brugerne i stand til at anvende bogen som en slags udtaleordbog, hvori man kan efterse et ord, hvis udtale man vil have rede på.

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet


Øvrige bemærkninger: Dette oplag har ny forside

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.