Trykt bog

Danmarks gamle Købstadslovgivning 1 - 5

Udgivet af: Erik Kroman

Rosenkilde og Bagger 1951-1961

Indholdsoversigt:

Bind 1 (1951): Sønderjylland; Bind 2 (1952): Nørrejylland; Bind 3 (1955): Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland; Bind 4 (1961): Skaane, Bornholm, Halland og Bleking; Bind 5 (1961): Almindelige stadsretter. Almindelig købstadslovgivning.

Under medvirken af: Peter Jørgensen
Tilsynsførende: C.A. Christensen og Stig Iuul

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Den Danske Købstadsforening, Det Finneske Legat, Københavns Magistrat og Undervisningsministeriet


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.