Trykt bog

Ordbog over Danmarks Plantenavne 1 - 3

Udgivet af: Johan Lange

Munksgaard 1959-1961

Indholdsoversigt:

Bind 1 (1959): Selskabets forord. Indledning. A-L.
Bind 2 (1960): M-Z.
Bind 3 (1961): Forkortelser. Navneregister. Tillæg.

Tilsynsførende: Kaj Bom, H. Juul-Jensen og Johannes Boye Petersen

Udgivet med støtte af: Almindelig dansk Gartnerforening, Carlsbergfondet, De samvirkende danske Haveselskaber, Mag. Art. Marcus Lorenzen's Legat, Rask-Ørsted Fondet, Statens Almindelige Videnskabsfond og UndervisningsministerietGå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.