Trykt bog

Gammeldansk Bibeloversættelse
Den utrykte Del 1 - 4

Udgivet af: Kaj Bom, Inger Dons, Niels Haastrup og Else Stub

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1968

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Statens Almindelige Videnskabsfond og Undervisningsministeriet

Øvrige bemærkninger: Duplikeret til brug for Gammeldansk Ordbog.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.