Trykt bog

Anders Arrebo: Samlede Skrifter 1 - 5

Udgivet af: Vagn Lundgaard Simonsen

C. A. Reitzel 1965-1984

ISBN (samlet): 87-7421-300-8

Anders Arrebo betragtes af nogle som den danske kunstdigtnings fader. Man skulle tro, at der til en så hæderkronet digter ville knytte sig et større antal monografier, udgivelser og omfangsrig sekundærlitteratur. At dette ikke er tilfældet skyldes bl.a., at nyere litteraturhistorieskrivning i en vis udstrækning har haft svært ved at præcisere hvori den ovennævnte betegnelse "kunsdigtningens fader" kunne bestå. Der er dog stor enighed om, at Anders Arrebos to hovedværker, K. Davids Psalter (1623, revideret 1627) og Hexaëmeron (o. 1631-37), har forandret dansk litteratur radikalt. De to værker foreligger nu sammen med resten af Arrebos skrifter.

Indholdsoversigt:

Bind I: Hexaëmeron. Lejlighedsdigte. Breve.
Bind II: Davids Psalmer 1623 og 1627. Udvalgte bønner.
Bind III: Prædikener. Ossa rediviva 1680. Torcular Christi 1670. De to samlinger indeholder 15 prædikener hver.
Bind IV: Melodierne i K. Davids Psalter 1627. Med en indledning af Lars Bülow Davidsen samt to melodier udsat for fire stemmer i EN SØRGERLIG NY DICT 1612. Udgivet i transskription med kommentarer af Henrik Glahn.
Bind V: Indledning og kommentarer. Ved Vagn Lundgaard Simonsen under medvirken af Flemming Hovmann. Ordbog ved Ebba Hjorth.

Under medvirken af: Jørgen Glahder, Henrik Glahn, Ebba Hjorth, Flemming Hovmann, F. J. Billeskov Jansen og Iver Kjær
Tilsynsførende: Iver Kjær

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Statens Almindelige Videnskabsfond og Statens Humanistiske Forskningsråd

ISBN: Bind 3: 87-87504-07-3
Bind 4: 87-7421-270-2
Bind 5: 87-7421-299-4

Emneord: Breve, Bønner, Lejlighedsdigte, Prædikener, Salmer

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.