Trykt bog

Ditlev Gothardt Monrad: Breve

Udgivet af: Svend Hauge

Gad 1969

Hovedparten af de her foreliggende breve fra D. G. Monrad er breve han har skrevet til sønnen Viggo og datteren Adda. Brevene er således mestendels familiebreve, men har som sådan ikke ringe interesse ved det billede de giver af Monrad som pater familias og ved den åbenhed hvormed han beretter om dagligdagen, om sit arbejde og om sine tanker, også i politisk henseende.

Tilsynsførende: Harald Jørgensen

Udgivet med støtte af: Bikuben Fonden, Chr. Augustinus' Fabrikkers Fond, Den sjællandske Bondestands Sparekasse, Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn og Statens Almindelige Videnskabsfond


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.