Trykt bog

Johannes Ewalds Samlede Skrifter efter Tryk og Haandskrifter 1 - 6

Udgivet af: Hans Brix, V. Kuhr, Niels Møller og S. A. Pallis

2 . oplag
F otografisk optryk

Gyldendal 1969

Indholdsoversigt:

Bind 1 (1914): Plan for udgaven. - Tryk I762-70: Om en guddommelig Forløser. 1762. - Lykkens Tempel. 1764. - Klage-Sange over Frederik den Femte. 1766. - Adam og Ewa. 1769. - Rolf Krage. 1770.
Bind 2 (1915): Tryk I770-73: Philet. 1770. - Adskilligt af Johs. Evald. 1771. - Philets Forslag om Pebersvendene. 1771. - De brutale Klappere. 1771. - Philemon og Baucis. 1772. - Harlequin Patriot. 1772. - Pebersvendene. 1773.
Bind 3 (1916): Tryk 1774-81: Balders Død. 1775. - Rungsteds Lyksaligheder. 1775. - Indføds-Retten. 1778. - Fiskerne. 1779. - Til min M***. 1780. - Til Sielen. 1780. - Mester Synaals Fortelling I-II. 1780. - Sidste poetiske Følelser (»Udrust Dig, Helt -«). 1781. - Tillæg. (6+328 s. - 6 pl.).
Bind 4 (1919): Utrykte arbejder: Herr Panthakaks Historie. - De Fremmede. - Johannes Ewalds Levnet og Meeninger. - Breve.
Bind 5 (1920): Utrykte arbejder: Fragmenter og lejlighedsdigte. - Varianter, textkritik og udkast til 1. og 2. bind.
Bind 6 (1924): - Forord. - Udkast og varianter til 3.-5. bind. ­Manuskriptbeskrivelse med 3 facsimiler. - Bibliografi over Ewalds skrif­ter ved Carl Dumreicher og R. Paulli. - Indholdsoversigt over 1.-6. bind.
I bind 6: Tillæg ved Erik N. Christensen. Rimbrev til L. Bensen. Udkast til fortale til Rolf Krage. Til kammerherreinde Henriette v. d. Maase II. Der Winter [...] Frühling [...] Sommer [...] Herbst. Varianter.

Tilsynsførende: Henrik Bertelsen og Niels MøllerGå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.