Trykt bog

Søren Kierkegaards Papirer 12 - 16

Udgivet af: Niels Thulstrup

2 . reviderede udgave

Gyldendal 1969-1978

Indholdsoversigt:

Bind 12: Søren Kierkegaards Optegnelser (Gruppe C) fra 1831 til 1838-39. (1969).
Bind 13: Søren Kierkegaards Optegnelser (Gruppe C) fra 1831 til 1838-39 samt tilføjelser og rettelser til alle foregaaende bind. (1970).
Bind 14-16: Registre. (1975-78).

Under medvirken af: Niels Jørgen Cappelørn
Tilsynsførende: F. J. Billeskov Jansen og N. H. Søe

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Statens Humanistiske Forskningsråd

ISBN: Bind 14: 87-01-22122-1
Bind 15 og 16: 87-01-51512-8


Øvrige bemærkninger: Bind 1-11:3 (i alt 20 bd.) er udgivet af Gyldendal i fotografisk optryk af originaludgaven.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.