Trykt bog

Lægebøger - Bondepraktika - Griseldis

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1970

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Statens Almindelige Videnskabsfond og Undervisningsministeriet

Sidetal: 325

Øvrige bemærkninger: Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.