Trykt bog

Det Danske Sprog- og Litteraturvidenskab
Præsentationshæfter 1 - 21

C. A. Reitzel 1975-1992

Indholdsoversigt:

Nr. 1. Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs virksomhed og opgaver. Ved Erik Dal (1975)
Nr. 2. Skæbnedage og hverdage i dansk middelalder. Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve. Ved Herluf Nielsen (1976). 20 s.
Nr. 3. Danmarks bidrag til skolastikken. Corpus Philosophorum Danicorum medii aevi. Ved Jan Pinborg (1977)
Nr. 4. Breve og Dagbøger. Ved F.J. Billeskov Jansen (1978)
Nr. 5. Landslov og retsbrug. Danske Domme 1375-1662 og andre domsudgaver. Ved Ole Fenger (1979)
Nr. 6. Perspektiver i studiet af Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630. Ved Jørn Piø (1979). 24 s. (Særtryk af Danske Viser, bd. VII)
Nr. 7. Litterære tidsskrifter fra det nittende århundrede. Tretten præsentationer (1979)
Nr. 8. Danske Grammatikere I-VI (1915-29). En indføring og en ajourføring. Ved Caroline C. Henriksen (1980). 31 s. (Særtryk af Danske Grammatikere, bd. VI)
Nr. 9. H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875. I-XII (1971-77). Ved Erik Dal (1980)
Nr. 10. Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 og 1809-1829. Ved Flemming Lundgreen-Nielsen (1981)
Nr. 11. Lis Jacobsen på hundredårsdagen. Ved Mogens Brøndsted (1982). 24 s.
Nr. 12. Danske ordbøgers historie. Ved Poul Lindegård Hjorth (1983). 32 s. (Særtryk af Betænkning nr. 967 (1982)).
Nr. 13.Latinske tekstudgaver og oversættelser. Omkring udgivelsen af Olai Borrichii Itinerarium 1660-65. Ved H.D. Schepelern (1984).
Nr. 14. En udgiver, en administrator og en læser taler om Sophus Claussens Lyrik. I-IX:2. Ved Jørgen Hunosøe, Erik Dal og Johannes Møllehave (1984)
Nr. 15. Provst Frederik Schmidts Stambog 1790-1819. Ved Johanne Brandt-Nielsen (1985). 28 s.
Nr. 16. DSL's bogudstyr gennem 75 år. Ved Erik Dal (1987). (Særtryk af Bogvennen (1987))
Nr. 17. Om danske klassikere og Danske Klassikere. Klassikerne og læserne. To artikler. Ved Bernhard Glienke og Jens Thorhauge (1987)
Nr. 18. Perspektiver på Holberg-Ordbogen. Ved F.J. Billeskov Jansen (1988)
Nr. 19-20 samlet i ét hæfte:
&nbsp&nbsp19. Kommentar VI-VII til H.C. Andersens Eventyr I-V. Tre taler i H.C. Andersen-Samfundet i København 4.4.1991. Ved Erik Dal, Hans Jørgen Clementsen og Flemming Hovmann (1991)
&nbsp&nbsp20. H.C. Andersens Almanakker 1833-1873. Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990. Ved Helga Vang Lauridsen (1991)
Nr. 21. Gammeldansk Ordbog. Ved Merete K. Jørgensen, Marita Akhøj Nielsen og John Kousgård Sørensen (1992)


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.