Trykt bog

Erik Hansen og Lars Heltoft: Grammatik over det danske sprog 1 - 3

Hovedredaktør: Torben Christiansen

2 . oplag

Udgivet i kommision hos Syddansk Universitetsforlag 2011

ISBN (samlet): 978-87-7533-008-9

Grammatik over det Danske Sprog er det første bud på en funktionel semantisk beskrivelse af dansk, idet den inddrager de grammatiske fænomeners betydningsside i langt større omfang end det tidligere har været tilfældet. Grammatik over det Danske Sprog tager udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og inddrager således forholdet til den faktisk forekommende sprogbrug i sin beskrivelse af de danske grammatiske strukturer frem for, som de fleste andre grammatikker, at nøjes med at beskrive de formelle regler. Den beskriver altså ikke kun, hvordan de grammatiske strukturer ser ud, men giver også kvalificerede forslag til hvad de grammatiske mønstres og konstruktioners betydningsindhold er. Værket henvender sig til universitetsstuderende, forskere, lærere, professionelle sprogbrugere og til den sproginteresserede offentlighed.

Indholdsoversigt:

Bind 1 indeholder indledning og oversigt samt kilder, referencer, forkortelser og register.
Bind 2 indeholder en beskrivelse af de syntaktiske og semantiske helheders opbygning: nominaler, verbaler, prædikativer, adverbialer og interjektionaler.
Bind 3 indeholder en beskrivelse af sætningen og reglerne for konstruktionstyper og ledstilling.

Tilsynsførende: Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen

Udgivet med støtte af: Oticon Fonden


ISBN: Bind 1: 978-87-7533-009-6
Bind 2: 978-87-7533-010-2
Bind 3: 978-87-7533-011-9

Overtræk/omslag: Ida Balslev-Olesen
Sidetal: 1842


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.