Trykt bog

Georg Zoëga: Briefe und Dokumente 1 - 5

Udgivet af: Karen Ascani og Øjvind Andreasen

Udgivet i kommision hos Syddansk Universitetsforlag 1967-2013

ISBN (samlet): 978-87-7533-023-2

Vejl. pris: 900,00 kr.

Den danske arkæolog og numismatiker Georg Zoëga (1755-1809) levede og arbejdede i Rom fra 1783 og til sin død. Her gennemførte han en række studier af de romerske arkæologiske levn, et pionerarbejde, der vakte stor interesse blandt datidens forskere. Georg Zoëgas omfattende korrespondance blotlægger et stort internationalt netværk af faglige og personlige kontakter, og den er et levende vidnesbyrd om kredsen af danske forskere, kunstnere og andre rejsende i Rom i de skelsættende år omkring 1800. Brevvekslingen med den betydelige kreds af danske forskere, der arbejdede under kardinal Stefano Borgias auspicier, er således en uvurderlig samling kilder til dansk forskningshistorie, og Zoëgas utrættelige indsats som formidler mellem dansk og italiensk kultur i bredeste forstand fremgår tydeligt. I 1967 udgav Øjvind Andreasen første bind af Zoëgas Briefe und Dokumente indeholdende dokumenter fra fødslen i 1755 til juni 1785. De fleste af dokumenterne vedrørende årene frem til Zoëgas død i 1809 efterlod han transskriberet. I 1991 blev ansvaret for udgivelsen af de resterende bind overdraget til Karen Ascani, som har forøget dokumenternes antal og – bistået af Jesper Svenningsen – forsynet udgivelsen med et værdifuldt analytisk navneregister, der omfatter samtlige 5 bind.

Indholdsoversigt:

Bind 1: Briefe und Dokumente 1755-1785
Bind 2: Briefe und Dokumente 1785-1790
Bind 3: Briefe und Dokumente 1791-1797
Bind 4: Briefe und Dokumente 1798-1804
Bind 5: Briefe und Dokumente 1805-1811, undatierte
Namensregister


Redaktør(er): Jesper Gehlert Nielsen
Under medvirken af: Jesper Svenningsen
Tilsynsførende: Patrick Kragelund og Fritz Saaby Pedersen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet
Udarbejdet med støtte af: Bikuben Fonden, Karen Ascani's Fond, Ny Carlsbergfondet og Velux Fonden

Denne udgaves udgivelsesdato: 08.11.2013
ISBN: Bind 1: (uden ISBN-nummer)
Bind 2: 978-87-7533-024-9
Bind 3: 978-87-7533-025-6
Bind 4: 978-87-7533-026-3
Bind 5: 978-87-7533-027-0
Namensregister: 978-87-7533-028-7

Overtræk/omslag: Ida Balslev-Olesen
Omslagsillustration: Omslaget på bd. 2-5 + Namensregister: Georg Zoëga Accademico Volsco. Porträt von J. H. Cabott (1754-1814)

Øvrige bemærkninger: Da bd. 1 blev udgivet en del år før bd. 2-5 + Namensregister sælges bd. 1 for sig. Begge dele kan købes her>.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.