Trykt bog

Gustaf Munch-Petersen: Samlede digte

Danske Klassikere

Tekstudgivelse: Camilla Zacho Larsen
Noter ved: Camilla Zacho Larsen og Anders Juhl Rasmussen
Efterskrift ved: Henrik Wivel

2 . udgave

Udgivet i kommision hos Gyldendal 2015

ISBN: 978-87-7533-220-5

Vejl. pris: 200,00 kr.

Gustaf Munch-Petersen (1912-38) er en af dansk litteraturs »unge døde«. Han døde i 1938 kun 26 år gammel som frivillig deltager i Den Spanske Borgerkrig. Inden da nåede han at udgive de fire digtsamlinger det nøgne menneske, det underste land, mod jerusalem og Nitten Digte samt en række løse digte trykt i forskellige tidsskrifter. Ved sin tidlige død efterlod han sig et stort utrykt materiale, herunder en engelsk og en svensk digtsamling, som aldrig fandt forlæggere i hans levetid. I nærværende udgave er både det trykte og det utrykte materiale medtaget. Her godt 70 år efter hans død er hans digte stadig levende litteratur i kraft af deres personlige stil og stærke engagement. De skiller sig ud fra megen anden digtning i perioden ved at insistere på en sammensmeltning af liv og kunst. For Gustaf Munch-Petersen er digtet en handling med ord, som skal forandre læserens syn på livet. Mange læsere har siden hen medgivet, at hans digte faktisk virker som en opfordring til at se på livet med nye øjne. Det velkendte er pludselig ikke helt så kendt, når man ser verden igennem Munch-Petersens digte.

Redaktionsudvalg: Henrik Andersson, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Finn Hauberg Mortensen og Jesper Gehlert Nielsen
Tilsynsførende: Esther Kielberg

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet og Kunstrådets Litteraturudvalg

Denne udgaves udgivelsesdato: 30.04.2015
Originalens udgivelsesår: 1932-1937

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Overtræk/omslag: Ida Balslev-Olesen
Omslagsillustration: Foto fra ca. 1933 af Gustaf Munch-Petersen
Sidetal: 519

Øvrige bemærkninger: Gustaf Munch-Petersens Samlede digte udkom i 1. udgave i 2010.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.