Trykt bog

Hans Christensen Sthens Skrifter 3 - 4

Udgivet af: Jens Lyster

Syddansk Universitetsforlag 1994-2015

ISBN (samlet): 978-7533-033-1

Vejl. pris: 450,00 kr.

Hans Christian Sthen er Danmarks første betydelige salmedigter. Hans symbol, den uforfærdede trompetblæsende hane, kalder til modstand mod religiøs og litterær dårligdom. Som ung latinskolerektor i Helsingør og kapellan ved Skt. Olai Kirke, nu Helsingør Domkirke, gjorde Sthen sig bemærket som forfatter, formidler og udgiver af værdifulde bønnebøger og andagtsskrifter.

Indholdsoversigt:

Bind 1: Sthens hovedværk En liden Vandrebog og de originale og folkekære salmer udkom 25. november 1994, på Sthens 450-års-fødselsdag.
Bind 2: indeholder de to længstlevende bøger fra Helsingør-tiden Christelige oc vdkaarne Bøner og En Liden Haandbog. De blev udgivet i 2003, ligeledes på Stens fødselsdag.
Bind 3 og 4 er udkommet d. 9. september 2015.
Bind 3 omfatter poetiske skrifter (salmer, brudeviser, læredigte) og prosaiske trøsteskrifter fra Sthens tid i Helsingør, heriblandt en oversættelse af kirkefaderen Cæcil Cyprians pestprædiken De Mortalitate.
Bind 4, der afsluttes med omfattende registre, rummer et polemisk skrift imod jesuitterne, et skrift om ægteskabet og et om tyendets plads i samfundet og endelig en adelig ligprædiken. Skrifterne i bind 4 stammer fra Sthens tid i Malmø.


Redaktør(er): Jesper Gehlert Nielsen
Tilsynsførende: Merete K. Jørgensen og Flemming Lundgreen-Nielsen

Udgivet med støtte af: Biskoppen over Helsingør, Det sønderjyske Salmelegat, Jens Nørregaard & Hal Kochs Mindefond, Landsdommer V. Gieses Legat, Sthens Kirkes Menighedsråd og Thomas Laubs Mindefond
Udarbejdet med støtte af: Landsdommer V. Gieses Legat og Lillian og Dan Finks Fond

Denne udgaves udgivelsesdato: 09.09.2015
ISBN: Bind 1: 87-7421-917-0
Bind 2: 87-7876-348-7

Sidetal: 1035

Emneord: Andagtsskrifter, Bønnebøger, Bønner, Digte, Salmer

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.