Trykt bog

Dansk tager form
Dansk Sproghistorie 1-6

Dansk Sproghistorie

Hovedredaktør: Ebba Hjorth

1 . udgave

Aarhus Universitetsforlag 2016

Vejl. pris: 399,95 kr.

Dansk Sproghistorie beskriver på op mod 3.000 sider og med mange illustrationer det danske sprogs udvikling og historie fra de tidligste runeindskrifter til det nutidige mangfoldige sprogsamfund.
I år udkommer det første af i alt seks bind.
I Dansk tager form omtales de skriftlige og mundtlige kilder, der findes til ud­forskning af sprogets historie. Samtidig præsenteres de teorier, der kan bruges i arbejdet med sprog og sprogets udvik­ling, hvilke perioder sprogbeskrivelsen kan opdeles i, sprogets betydning for national identitet og det danske sprogs placering blandt de indoeuropæiske sprog.


Redaktør(er): Laurids Kristian Fahl, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jacobsen og Bent Jørgensen
Tilsynsførende: Bente Holmberg og Allan Karker

Udgivet og udarbejdet
med støtte af:
Carlsbergfondet
Denne udgaves udgivelsesdato: 11.11.2016
ISBN: 978-87-7184-162-6

Overtræk/omslag: Jørgen Sparre


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.