Trykt bog

Ludvig Holberg: Danmarks riges historie 1
Holberg - Ludvig Holbergs hovedværker 1-22

Hovedredaktør: Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg

Aarhus Universitetsforlag 2017

Vejl. pris: 199,95 kr.

Efter 7 bind komedier tager storværket Holberg • Ludvig Holbergs hovedværker 1-22 nu fat på faglitteraturen. Holberg følte sig først og fremmest som historiker, og som eksempel præsenterer vi i tre bind et fyldigt uddrag af det absolutte hovedværk, den over 2500 sider lange Danmarks riges historie. Danmarkshistorien viser Holberg som den store fortæller. Det er faglitteratur, men på samme tid i høj grad fornøjelseslæsning. Et historieværk skulle være en retvisende skildring, men det måtte for alt i verden ikke være kedeligt. ’Pragmatisk historieskrivning’ kaldte man det, og i den genre var Holberg i sit es. I det første bind, der udkommer nu, skildrer Holberg sin yndlingskonge, Christian 4. Forfatteren er tydeligvis optaget af den aktive konge, der er med overalt, fra stort til småt, fra Trediveårskrigen til farven på prinsernes strømper. Det lange forløb i den politiske historie veksler med velfortalte indskudte episoder: Tycho Brahes liv og brud med Danmark, sølvfund i Norges fjelde, jesuitternes forsøg på at trænge ind i Danmark, for ikke tale om den tragiske beretning om de første "vilde grønlændere" der meget mod deres vilje blev hentet til Danmark – og døde af sorg. Bindet indledes med Holbergs egne overvejelser om hvordan et historisk værk skal skrives. 

Indholdsoversigt:

Udgaven omfatter følgende:
Komedier 1-7
Danmarks riges historie 1-3
Epistler 1-5
Niels Klim
Moralske tanker
Peder Paars
Natur- og folkeretten
Skæmtedigte
Epigrammer
Levnedsbreve


Redaktør(er): Henrik Andersson, Finn Gredal Jensen og Camilla Zacho Larsen
Tilsynsførende: Jens Bjerring-Hansen, Dorthe Duncker, Henrik Galberg Jacobsen og Esther Kielberg

Udgivet og udarbejdet
med støtte af:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden
Denne udgaves udgivelsesdato: 01.06.2017
ISBN: 978-87-7184-168-8
978-87-7184-169-5
978-87-7184-170-1
978-87-7184-171-8
978-87-7184-172-5
978-87-7184-173-2
978-87-7184-174-9
978-87-7184-185-5

Overtræk/omslag: Camilla Jørgensen
Omslagsillustration: Kobberstik af Ludvig Holberg. Christian Fritzsch, Hamborg 1731.


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.