Trykt bog

Johan Ludvig Heiberg: Nye Digte · 1841
Reformationskantaten 1839

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Klaus P. Mortensen

Borgen 1990

ISBN: 87-418-5738-0

Johan Ludvig Heibergs Nye Digte, 1841, markerer højdepunktet af hans karriere som kulturkritiker og digterfilosof. Ved at sprede sig over alle tre hovedgenrer – lyrik, skuespil og (vers)fortælling – søger Heiberg at skabe en ny universalpoesi, som på den ene side kritisk afslører forældede kultur- og tankeformer og på den anden side opridser deres tidssvarende alternativ, gennemstrålet af intellektets klare lys. Om dette ambitiøse forehavende og vejen til det handler efterskriften. Hovedvægten er lagt på Heibergs forvaltning af inspirationen fra Hegel, som fører digteren frem til det modernes tærskel – uden at han overskrider den.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Erik Dal, Jørgen Hunosøe, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Flemming Lundgreen-Nielsen

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1841

Overtræk/omslag: Stig Brøgger
Sidetal: 177

Emneord: Digte, Filosofi, Kulturkritik, Poesi

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.