Trykt bog

Bøjning og bygning
Dansk Sproghistorie 1-6

Dansk Sproghistorie

Hovedredaktør: Ebba Hjorth

1 . udgave

Aarhus Universitetsforlag 2019

Vejl. pris: 399,95 kr.

BØJNING OG BYGNING handler om hvordan vi sætter ord sammen ud fra bestemte regler og på den måde skaber mening ved hjælp af sprogets separate bygningsdele. Bogen fortæller fx hvordan forskellige ordklasser som substantiver, verber og adjektiver arbejder sammen. De bøjes efter tal, tid eller grad, ligesom hver ordklasse indtager bestemte pladser for at sætninger kan blive forståelige. Men sætningernes opbygning og udseende forandrer sig afhængig af tid, sted og socialklasse; det samme gælder også ordenes udtale. Derfor tages det danske sprogs dialekter og sociolekter også under behandling. Bogen beskriver og eksemplificerer det danske sprogs skiftende bøjning og bygning ud fra et bredt udvalg af kilder – lige fra Christian 4.s håndskrevne breve til lydoptagelser af moderne talesprog.


Redaktør(er): Laurids Kristian Fahl, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jacobsen og Bent Jørgensen
Tilsynsførende: Bente Holmberg og Allan Karker

Udgivet og udarbejdet
med støtte af:
Carlsbergfondet
Denne udgaves udgivelsesdato: 07.08.2019
ISBN: 978-87-7184-162-6
978-87-7184-163-3
978-87-7184-164-0

Overtræk/omslag: Jørgen Sparre


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.