Trykt bog

Johan Ludvig Heiberg: Dramatik i udvalg

Danske Klassikere

Tekstudgivelse, noter og efterskrift: Jens Kristian Andersen

Borgen 2000

ISBN: 87-21-01443-4

Vejl. pris: 100,00 kr.

Som satirisk dramatiker er J.L. Heiberg (1791-1860) Holbergs arvtager i dansk litteratur. Dog mere raffineret end sin forgænger både i henseende til formens og stilens elegance og til det spektrum af dramatiske genrer, han mestrer. Klassikerseriens foreliggende udvalg belyser netop denne genremæssige variation, idet det rummer både forfatterens ungdommeligt spex-agtige litteraturkomedie Julespøg og Nytaarsløier, der her for første gang udgives med løbende kommentar, tre af hans større vaudeviller (Aprilsnarrene, Recensenten og Dyret, Nei), de to vaudevillesituationer Emillies Hjertebanken og Ulla skal paa Bal (i Bellmans tegn) samt det filosofiske naturfromme »Satyrspil« Nøddeknækkerne. Bindets tekster spænder dermed over tidsrummet 1816-1845. Udeladt er Elverhøi, Heibergs hyppigst opførte skuespil (på Det Kgl. Teater henved 1000 gange). I enkeltudgave er det genoptrykt 14 gange. Heibergs dramatik vrimler med allusioner til samtidens litteratur og musik; dem bringer noterne blandt andet forklaring på. Efterskriften indsætter de syv værker i litteraturhistoriske, især genrehistoriske sammenhænge.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe, Esther Kielberg, Charlotte Madsen og Hanne Marie Svendsen
Tilsynsførende: Lars Peter Rømhild

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1816-1845
Originalpris: 260,00

Overtræk/omslag: Lars Rosenquist Bech-Jessen
Omslagsillustration: Sophus Schacks maleri af J.L. Heiberg (ca. 1840)
Sidetal: 640

Emneord: Dramatik, Filosofi, Komedie, Satire, Vaudeviller

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.