Trykt bog

Dansk i samspil
Dansk Sproghistorie 1-6

Dansk Sproghistorie

Hovedredaktør: Ebba Hjorth

Aarhus Universitetsforlag

ISBN: 978 87 7184 166 4

DANSK I SAMSPIL kortlægger den indflydelse dansk har haft uden for Danmark, og beskriver hvordan andre sprog har påvirket dansk inden for landets grænser. Bindet viser de aftryk dansk har sat på de lokale sprog i de nordiske lande, i Sydslesvig og i de tidligere kolonier, og samtidig beskrives danske udvandreres fortsatte brug af dansk i de nye hjemlande. Kapitlerne redegør også for hvordan andre sprog end dansk har været talt og haft indflydelse i Danmark, fra latin, tysk og jiddish til nutidens nyere indvandrersprog som serbokroatisk, urdu og arabisk, mens russisk og ikke mindst engelsk afsætter spor gennem det politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde med andre lande. De enkelte kapitler bringer læseren rundt til lande som Grønland, Indien, Sydamerika og Guldkysten.


Redaktør(er): Laurids Kristian Fahl, Henrik Galberg Jacobsen, Birgitte Jacobsen og Bent Jørgensen
Tilsynsførende: Bente Holmberg og Allan Karker

Udgivet og udarbejdet
med støtte af:
Carlsbergfondet
Denne udgaves udgivelsesdato: 05.11.2021

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.